این خدمات برای سازندگانی که دغدغه برای انتخاب ملک مناسب، جهت خرید یا مشارکت دارند مناسب می باشد!
ما در گیلان ساخت می توانیم مسائلی که در یک ملک مزیت یا عیب است را بررسی کنیم و به شما جهت خرید یا مشارکت در ساخت مشاوره دهیم. شما می توانید با دفتر ما تماس بگیرید و با دادن کد ملک و بلوک یا شماره پرونده شهرسازی یا در صورت عدم وجود این دو مورد، با دادن آدرس دقیق و موارد دیگر (بصورت اختیاری) پایان کار قدیمی، کپی سند،دستور نقشه و کپی از مدارک مرتبط و … از ما مشاوره بگیرید.
بررسی کارشناسان ما به مدت دو روز کاری طول خواهد کشید و پس از انجام موارد ذیل برای شما محاسبه و تشریح خواهد شد.

الف) تاثیر موقعیت ملک از نظر شمالی یا جنوبی بودن بر روی طراحی نقشه و نورگیری

ب) بررسی فرم هندسی و ابعاد ملک و محاسبه میزان سطح اشغال مجاز و تراکم مفید و غیر مفید

پ) بررسی ملک از نظر تامین پارکینگ و مسائل آن

ت)مشاوره مربوط به صدور پروانه ساختمان ( باغات، آتش نشانی، فضای سبز و …)

ث) تاثیر ساختمان فعلی و حقوق مکتسبه(تجاری) بر پروانه ساختمانی

ج) تاثیر اصلاحی بر شرایط ساختمان جدید و پروانه

چ)محاسبه عوارضملک برای ملک مورد نظر

پشتیبانی آنلاین واتساپ